kijk je los

In een workshop gaan de deelnemers een voorwerp of situatie op hun eigen manier weergeven. Eerst in kleur en vorm, dan in woorden en vervolgens maken ze daar een geheel van. Kijken met aandacht en ruimte geven aan verbeelding, dat zijn de belangrijkste ingrediënten. Na een paar uur zijn er totaal verschillende resultaten vanuit dat ene uitgangspunt.

Waarnemen draait niet zozeer om kijken als om aandacht en openheid: tot hoe diep in je bewustzijn, je onderbewustzijn, laat je wat je ziet binnenkomen? Wat raakt aan wat? Welke betekenissen worden aangetikt door jouw blik? Waarnemen kan heel persoonlijk, heel individueel zijn, maar er kan ook een collectieve duiding zijn, een filter of iets dat richting geeft.

Als je zo los mogelijk waarneemt, vrij associeert en vooroordelen en feiten laat voor wat ze zijn, dan kun je beelden scheppen die verrassen. Jezelf en elkaar verrassen. Die uitnodigen om ook het dagelijkse leven of werk met zo'n open blik tegemoet te treden.

Een workshop gedichten schilderen is leuk voor een groep vriendinnen of vrienden, als onderdeel van een familieweekend of een bedrijfsuitje.

 

begin

Mijn eerste workshops gaf ik op een basisschool. Groep 4 tot en met 8 ging aan de slag met het thema van de jaarlijkse Gedichtendag. Leerlingen van 7 tot 12 jaar gaven per jaar hun eigen woorden aan het thema van dat jaar. Al die gedichten kregen een plek in een bundeltje waaruit de leerlingen hun eigen gedicht konden voordragen aan hun klasgenoten.

De volgende stap was een workshop gedichten schilderen in 5vwo. Aan de hand van een krantenfoto gingen de leerlingen eerst schilderen, toen dichten en als sluitstuk verwerkten ze hun gedicht in hun schilderij. De variatie was enorm, want talent en motivatie waren er bij iedereen in een andere mate, maar de verschillen in interpretatie van wat er zien was op de oorspronkelijke foto vormden de grootste verrassing. Aan het eind van de dag ging iedereen een heel eigen product naar huis, terwijl het voor deze leerlingen de eerste keer was dat ze een vrije opdracht kregen.

Vandaaruit kwam de stap naar teamtrainingen. Vanuit de gezamenlijke missie worden via kleur en taal individuele visies op papier gezet. Die handgemaakte visies vormen bij elkaar een breed palet waarmee team gezamenlijk kleur kan geven aan hun dagelijkse werk.

Het is prachtig om te beleven hoe een en hetzelfde onderwerp op zo veel verschillende manieren vorm en beweging kan krijgen, dat iedereen op zijn eigen manier kan schilderen en schrijven, dat niemand te jong is en geen onderwerp te abstract.

 

meer weten?

Een workshop gedichten schilderen is geschikt als activiteit in bedrijfsverband, voor een familiedag, een reünie, eigenlijk voor alle gelegenheden en groepen waarin wordt gehecht aan verscheidenheid én gezamenlijkheid.

Bel 06-27310275 of mail naar info@papierenvliegtuig.eu.